POZIV UDRUGAMA MLADIH ZA DOSTAVU PLANIRANIH PROJEKATA U 2020. GODINI

Savjet mladih kao savjetodavno tijelo Grada Dugog Sela osnovan s ciljem promicanja i zagovaranja prava, potreba i interesa mladih našega Grada te njihovog aktivnog uključivanja u javni život, ovime poziva sve udruge koje su sukladno svojim statutima, ciljno i prema djelatnostima opredijeljene za rad s mladima i za mlade, za dostavu planiranih projekata i aktivnosti u 2020. godini s ciljem pripreme programa rada Savjeta mladih Grada Dugog Sela za 2020.god.

Svoje programe možete dostaviti elektronskim putem na e-mail: savjetmladih.ds@gmail.com kao i neposredno ili poštom na adresu:

Grad Dugo Selo (za Savjet mladih),

Ulica Josipa Zorića 1,

10370 Dugo Selo,

najkasnije do 06.09.2018.god.

Dugo Selo, 9. kolovoza 2019. god.

Predsjednica
Maja Mlinarek, mag.prim.educ.Skip to content