Poziv za prijavu štete od potresa

Pozivaju se građani Grada Dugog Sela da u narednom razdoblju prijave štete od potresa.

U prijavi štete od potresa potrebno je navesti slijedeće podatke:

Ime i prezime vlasnika nekretnine:

Lokaciju nekretnine

Ulica i kućni broj:

Naselje:

Broj katastarske čestice:

Katastarska općina:

Kontakt podaci

Osoba za kontakt:

Broj telefona za kontakt:

Opis oštećenja:

 

Prijava štete od potresa podnosi se elektroničkom poštom na adresu urbanizam@dugoselo.hr, šalje poštom na Grad Dugo Selo, Ulica Josipa Zorića 1, Dugo Selo ili ostavlja u neoznačenoj koverti ispred ulaza u zgradu gradske uprave.

Uz prijavu štete poželjno je dostaviti nekoliko fotografija oštećenja.

Molimo građane da prijavljuju samo veća oštećenja kojima je narušena konstrukcija zgrade ili je potrebna veća sanacija nekonstruktivnih oštećenja.

U slučaju potrebe provedbe brzog pregleda za utvrđivanje uporabljivosti građevine potrebno je zvati na besplatni telefon pri Ministarstvu prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine 0800 2021.

Obrazac za prijavu štete od potresaSkip to content