Redovna izborna skupština KUD-a „Preporod“: Novi predsjednik Mario Mlinarek

mario mlinarekNa redovnoj izbornoj skupštini održanoj 16. veljače KUD-a „Preporod“ došlo je do promjena u vodstvu – za novog predsjednika jednoglasno je izabran Mario Mlinarek. Izabrani su i novi članovi Upravnog odbora: Daniel Šturm, Milica Rojnik, Mario Mlinarek – predstavnici starog UO; Ivana Golub i Kristina Bekavac kao predstavnice folklorne sekcije; Marina Pavlić  predstavnica veterana; Edo Čop predstavnik Limene glazbe; Antonio Papak i Krešimir Mićić predstavnici tamburaškog orkestra; Jadranka Kocet predstavnica vokalne skupine „Koledarica“; Marijan Kamenjašević predstavnik Grada Dugog Sela. U Nadzorni odbor  izabrani su Anto Bauer, Marina Martić i Ivanka Bičanić. U Disciplinskoj  komisiji su  Maja Matijaš, Zoran Ivančević i Magdalena Perković. Izvješće o radu Društva za proteklo mandatno razdoblje podnio je dotadašnji predsjednik Društva Daniel Šturm. U proteklom mandatu Društvo je odradilo sedam međunarodnih turneja i 197 nastupa u zemlji. Ostvarena je dobra suradnja s Ministarstvom kulture RH, Zagrebačkom županijom,Turističkim zajednicama, Hrvatskim saborom kulture, Gradom Dugo Selo te proveli niz projekata i manifestacija. Suorganizatori su Županijske smotre tamburaških orkestara i sastava, Državnih susreta tamburaških orkestara i sastava, te organizatori Smotre narodnog stvaralaštva. Tijekom 2012 godine započeli su radovi na obnovi  Dvorane, obnovljeno je gledalište, pozornica te sanitarni čvorovi i ulazni hol. „Preostalo je za obnoviti garderobe te su planirani radovi na izradi ljetne pozornice s garderobnim prostorima na sjevernoj strani objekta. Posebno se zahvaljujem dopredsjedniku Mariju Mlinareku i Milici Rojnik koji su podnijeli najveći teret pisanja i provođenja projekata u proteklom mandatnom razdoblju“, kazao je Šturm. Novi predsjednik Mario Mlinarek zahvalio se na ukazanom povjerenju te predstavio smjernice rada u narednom mandatnom razdoblju. Dobra suradnja nastavit će se sa ustanovama na području Grada, s institucijama Ministarstva kulture RH, Zagrebačke županije, Hrvatskog sabora kulture, Turističkih zajednica te poseban naglasak stavlja na nastavak obnove Dvorane i projekte EU za mlade. Cilj je zadržati članstvo posebice mlade, s tendencijom povećanja. Nastaviti provoditi projekte poput Smotre tamburaških orkestara i sastava Zagrebačke županije, Državnih susreta Hrvatskih tamburaških orkestara i sastava, Međunarodne smotre folklore te stvoriti turistički brand po kojem bi grad Dugo Selo bio prepoznatljiv.

„Preporodov“ bogat program: Naglasak na radu s mladima

Novoizabrani predsjednik KUD-a „Preporod“ Mario Mlinarek predstavio je svoju viziju i projekte. Kako je rekao, nastavlja se program koji u sebi objedinjuje i kvalitetu i kvantitetu. Među glavnim specifičnim ciljevima su: očuvanje i unapređenje kulturnog identiteta i kulturne baštine Dugog Sela i Hrvatske; promicanje tradicijske kulture među djecom i mladima; povećanje participacije građana (osobito mladih) u kulturnom stvaralaštvu; podizanje svijesti o vrijednosti kulturne baštine; povećati vidljivost kulturne baštine u svakodnevnom životu; uvođenje plesne kulture i isticanje njene važnosti i vrijednosti u odrastanju djece; stimuliranje samopouzdanja i motivacije djece;  razvoj osjećaja poštovanja prema vlastitom tradicijskom naslijeđu; organiziranje kulturnih priredbi, akcija i manifestacija od značaja za Grad Dugo Selo; istraživanje, proučavanje i njegovanje izvornih običaja, nošnji, plesova i pjesama  radi stvaranja kompletnije etnološko-etnografske slike Hrvatske. Tu je i poboljšanje rada KUD-a i folklornog programa, istraživanje i jačanje folklorne tradicije Grada Dugog Sela i Zagrebačke županije te implementacija kulturne baštine u turističke svrhe Grada Dugog Sela. Osim glazbe i plesa, Preporodaši čuvaju i nošnje i instrumente, a očuvanje i nadopuna postojećeg fundusa također je jedan od zacrtanih ciljeva. Mlinarekov opsežni program sadrži i organizaciju i provedbu u sklopu realizacije Programa javnih potreba u kulturi Zagrebačke županije. Preporodaši su odavno svojim radom prešli okvire lokalnog i regionalnog, a na brojnim smotrama u svijetu rado su viđeni gosti. Za njih se može reći da su već sada prekogranični turistički proizvod, a na tome će se raditi i dalje jačanjem međukulturne razmjene i suradnje provođenjem EU projekata za tu namjenu.

Organiziranje manifestacija poput Smotre narodnog stvaralaštva te Državnih susreta tamburaških orkestara i sastava, Martinje u Dugom Selu samo su neka od planiranih događanja. Radit će se na jačanju te na povećanju tradicijskih manifestacija. Dobra suradnja se nastavlja i s drugim udrugama te gradskim institucijama i ustanovama koje provode kulturne programe.

Bitna stavka je i održavanje dvorane “Preporod“ za svrhu korištenja članovima KUD-a i građanima Dugog Sela. Do sada su napravljeni veliki koraci u njenoj obnovi. Izradit će se plan nabave opreme i tehnike (instrumenata, nošnji, razglasa, itd.) što bi trebalo biti kontinuirano ulaganje.

Od mnogobrojnih navedenih aktivnosti izdvajamo: održavanje folklornih i glazbenih radionica glumačkih radionica; puhačkih radionica. Ulagat će se u edukaciju voditelja i članova udruge u području kulturno-umjetničkog amterizma; održavanje i organiziranje folklornih seminara i radionica u suradnji s drugim institucijama; organiziranje tečajeva i seminara za stručno usavršavanje i osposobljavanje stručnih voditelja. Mlinarek ističe i valorizaciju kulturne baštine kroz stručne studije i provođenje objedinjenog marketinškog plana koji se odnosi na kulturne manifestacije i baštinu. Cilj Društva je uključiti što više građana u projekte, a prvenstveno poticati djelovanje mladih preko vrtića i škola te jačati njihov volonterizam. Okupljajući djecu, nove i stare članove, kroz folklor, tradicionalne plesove, glazbu, pjesmu, sviranje, glumu želimo afirmirati naš kulturni identitet i ljepotu starih običaja.

“Folklor spaja, njime upoznajemo druge s našom tradicijom i mi sami upoznajemo tradicije drugih naroda. Upravo su djeca ta koja svojim dolascima omogućuju da tradicija živi i dalje, da ne postane dio prošlosti, već da se ona živi sada i u budućnosti. Običaji nikako ne koče napredak nego ga oplemenjuju jer svjedoče o čovjekovim korijenima i njegovu kontinuitetu“, kazao je na kraju Mlinarek.Skip to content