Stožer civilne zaštite Grada Dugog Sela: Upute za postupanje u slučaju potresa

Zbog brojnih upita o ponašanju u slučaju potresa Stožer civilne zaštite Grada Dugog Sela ovim putem informira javnost o načelnim uputama koje su rađene temeljem iskustava drugih jedinica lokalne samouprave, posebice Grada Zagreba s obzirom na nedavna iskustva.

 

“Potres je iznenadna pojava koja se ne može planirati i na vrijeme poduzimati adekvatne mjere. Stoga zahtjeva umješnost u poduzimanju mjera nakon njegove pojave i značajnu prethodnu obuku i pripreme”, poručuje načelnik Stožera civilne zaštite Grada Dugog Sela Nikola Tominac.

U nastavku objavljujemo Upute za postupanje u slučaju potresa.

 

GRAD DUGO SELO

STOŽER CIVILNE ZAŠTITE

Upute za postupanje u slučaju potresa

Općenito o potresima

Do potresa dolazi uslijed pomicanja tektonskih ploča u unutrašnjosti Zemlje, a posljedica je podrhtavanje Zemljine kore zbog oslobađanja velike količine energije. Potres opisujemo dvjema različitim mjerama: magnitudom i intenzitetom potresa. Magnituda potresa je egzaktna mjera energije koja je oslobođena prilikom potresa, mjeri se seizmografima, a izražava se stupnjevima Richtera. Intenzitet potresa opisuje posljedice koje je potres proizveo na Zemljinoj površini, a iskazuje se s pomoću „tradicionalne“ Mercalli-Cancani-Siebergove (MCS) ljestvice ili novije Europske makroseizmičke ljestvice (EMS). Obje ljestvice sadržavaju 12 stupnjeva, a opisuju razornost i posljedice potresa na Zemljinoj površini. Najučinkovitija preventivna mjera zaštite jest protupotresna gradnja građevina projektirana sukladno Pravilniku o tehničkim normativima za izgradnju objekata visokogradnje u odnosu na potresnu zonu u kojoj se objekt nalazi.

Opće činjenice o potresu:

 • potres ne ubija, ubijaju građevine i dijelovi građevina;
 • poznato je da se potres može dogoditi te da se može predvidjeti njegova jačina, ali ne i vrijeme njegova zbivanja;
 • najbolja preventiva je dobro planiranje, projektiranje i gradnja prema načelima protupotresnoga graditeljstva;
 • potrebno je stalno educiranje stanovništva i osposobljavanje operativnih snaga.

Ponašanje u slučaju potresa

Prije potresa

 • U slučaju sumnje u statičku ispravnost objekta pozvati stručnjaka koji će pregledati objekt i dati prijedlog sanacije objekta i uklanjanje nedostataka koji mogu utjecati na stabilnost objekta u slučaju potresa.
 • Saznaj što više o potresu i što ti je činiti ako do njega dođe.
 • Vježbajte za slučaj potresa.
 • Popravite neispravne električne instalacije, plinske i vodovodne cijevi.
 • Označite glavnu sklopku za struju te glavni ventil za plin i vodu, a kratkom uputom opišite postupak njihova zatvaranja!
 • Držite velike i teške predmete na nižim policama. Dobro pričvrstite visoke, plitke ormare te police, ogledala i okvire slika na zidove, osobito ako mogu padom blokirati ulazna vrata.
 • Onemogućite gibanje pokretnih dijelova namještaja na kotačićima (TV i kompjutorski stolići i slično) i tehničke opreme (termoakumulacijske peći, klima uređaji i slično).
 • Boce, staklo, porculan i druge lako lomljive predmete držite u niskim zatvorenim ormarićima. Brave će spriječiti ispadanje sadržaja iz ormara.
 • Pronađite “sigurna“ mjesta u svakoj prostoriji, npr. čvrsti stol ili nosivi zid koji će vam poslužiti kao zaklon od potresa.
 • Neka Vam nadohvat ruke budu spremna osnovna sredstva za samopomoć i neophodna količina vode i hrane.

Za vrijeme potresa

 • Ostanite unutar građevine, sagnite se i pokrijte. Najbolje je skloniti se ispod stola, stati u kut ili uz nosive zidove. Pokrijte glavu i vrat rukama.
 • Maknite se od polica ili od sličnih objekata što mogu pasti. Ne trčite na izlazna vrata.
 • Sačuvajte prisebnost duha i ne paničarite jer je panika pogubna.
 • Odmaknite se što dalje od staklenih površina i pregradnih zidova.
 • Ne upotrebljavajte šibice i otvorenu vatru.

 

Nakon potresa

 • Kad prestane prvi potres, napustite prostorije na najpogodniji način i uzmite sa sobom najvažnije pripremljene stvari.
 • Nikako ne napuštajte građevinu dizalom, upotrebljavajte stepenice (zbog velike mogućnosti od kvara instalacija, rušenja dizala, nestanka struje i sl.).
 • Isključite električnu struju na glavnoj sklopci te zatvorite plin i vodu na glavnome ventilu.
 • Ne zaboravite na humanost i nesebičnost, pomozite stradalima, pružite im prvu pomoć u okviru svog znanja ali ne pomičite teško povrijeđene.
 • Pijte samo zapakiranu vodu i onu što stigne kao pomoć.
 • Postupajte prema uputama sredstava javnog priopćavanja.
 • Ako ste ostali pod ruševinama budite mirni i zovite u pomoć tako da lupate čvrstim predmetom o instalacijske cijevi (vodovodnim i od centralnog grijanja). Ako je moguće, mobilnim telefonom javite bližnjima svoj položaj i ozljede, ako ih ima. Oni će dalje obavijestiti nadležne službe. Čuvajte bateriju i obavljajte samo najnužnije razgovore.
 • Čuvajte snagu!

Postupci koji prethode evakuaciji

 • ostanite mirni i ne širite paniku;
 • provjerite jeste li ozlijeđeni, ako možete, pružite si prvu pomoć;
 • provjerite da li su iz objekta izašli svi ukućani i popišite one za koje znate da su ostali u objektu. Taj podatak čete dati spasilačkim timovima i nadležnim službama
 • do dolaska spasilačkih timova pomozite ozlijeđenima u svojoj okolini;
 • ukoliko nije potrebno, ne pokušavajte pomicati teško ozlijeđene osobe;
 • ukoliko morate pomicati osobu bez svijesti, najprije joj imobilizirajte vrat, leđa i ozlijeđene udove;
 • očekujte naknadne potrese koji mogu biti dovoljne snage da uzrokuju dodatnu štetu pa je potrebno izbjegavati jako oštećene građevine;
 • ne koristite dizala makar bila u funkciji;
 • provjerite je li došlo do oštećenja plinovoda, vodovoda i kanalizacije te električnih instalacija;
 • otvorite prozore i vrata ako osjetite miris plina;
 • ako osjetite miris plina, ne pokušavajte uključiti struju ili neki električni i elektronski uređaj;
 • ne uključujte plin samostalno, prepustite to ovlaštenim osobama;
 • odmah ugasite požar u vašem domu ili susjedstvu, ne čekajte vatrogasce;
 • ukoliko se nalazite na otvorenome, uputite se prema površinama što su udaljene od građevina ili drugih objekata kojima prijeti urušavanje;
 • izbjegavajte oštećene građevine, reklamne panoe, dalekovode i slične strukture koje Vas mogu ozlijediti;
 • ukoliko napuštate građevinu, uputite se na mjesto koje ste dogovorili s Vašim voditeljem;
 • telefonom se koristite samo u krajnjoj nuždi, oslobodite ceste vozilima hitnih službi;
 • slušajte vijesti samo iz provjerenih izvora, npr. nacionalne televizije i radija te obavijesti lokalne vlasti;
 • ne vjerujte glasinama, ne širite neprovjerene informacije;
 • ukoliko trebate hitnu pomoć, obavijestite spasitelje o svojoj lokaciji i zdravstvenome stanju;
 • u slučaju velikih katastrofa, spasioci neće biti u mogućnosti svima pružiti prvu pomoć;
 • ako se od Vas traži te ako ste sposobni priključite se spasiocima, uvijek slušajte upute ovlaštenih osoba.

Ako ste osoba u starijoj životnoj dobi te ako imate kronične bolesti ili ste osoba s kakvim smetnjama

 • kontaktirajte osobe s kojima ste se unaprijed dogovorili da će Vam doći pomoći,
 • izbjegavajte samostalno kretanje,
 • izbjegavajte davanje osobnih podataka nepoznatim osobama.

Ako imate smetnje kretanja

 • izbjegavajte samostalno kretanje zbog velike količine otpada na putovima,
 • ne koristite dizala niti ostale fiksne elektronske naprave za kretanje.

Ako imate smetnje sluha ili govora

 • pošaljite SMS na broj 112, objasnite im svoju situaciju te ih informirajte o lokaciji i ozljedama te zatražite pomoć,
 • komunicirajte uz pomoć svjetiljke, ne koristite svijeću.

Ako imate smetnje vida

 • pošaljite SMS na broj 112, objasnite im svoju situaciju te ih informirajte o lokaciji i ozljedama te zatražite pomoć,
 • izbjegavajte samostalno kretanje zbog velike količine otpada na putovima, putovi koje vi poznajete možda više ne postoje.

Sadržaj kompleta za preživljavanje u slučaju katastrofe

Komplet za preživljavanje u slučaju katastrofe treba sadržavati osnovne osobne dokumente i niže navedene predmete te treba biti manjih dimenzija, od vodootpornog materijala. Valja ga držati na sigurnom i lako dostupnom mjestu:

 • važni telefonski brojevi,
 • komplet za prvu pomoć,
 • svjetiljka s rezervnim baterijama,
 • radioaparat s rezervnim baterijama,
 • popis lijekova za kronične bolesnike,
 • rezervne naočale ili leće,
 • voda u boci (2 l dnevno po osobi),
 • konzervirana i nekvarljiva hrana, otvarač za konzerve,
 • hrana i slatkiši s dužim rokom trajanja,
 • lijekovi (za kronične bolesnike),
 • kopije svih važnih dokumenata, osobne iskaznice i police osiguranja,
 • mobilni telefon i punjač,
 • rezervni ključevi od kuće i automobila,
 • potrepštine za osobnu higijenu,
 • olovka i blok papira,
 • džepni nožić i zviždaljka,
 • šibice ili upaljač te
 • čvrste cipele i rezervnu odjeću.

Sa sobom možete ponijeti:

 • dječju hranu,
 • lijekove,
 • pokrivače i rezervnu odjeću,
 • dječje igračke,
 • novac (gotovina) te
 • kućne ljubimce, ako se neće dovesti u opasnost.

 

 

 

Dodatne napomene vezano za obiteljski plan u slučaju katastrofe

 • Izradite vlastiti plan za slučaj katastrofe. Porazgovarajte s ukućanima i dogovorite se kako ćete i preko koga ćete doći u kontakt jedan s drugim, kamo ćete ići i što ćete učiniti u slučaju katastrofe.
 • Kako biste kvalitetno izradili obiteljski plan za slučaj katastrofe, prethodno se informirajte kod svojih poslodavaca, u školi te kod ostalih institucija koje pohađaju vaša djeca, kako je te na koji je način organizirana evakuacija u slučaju katastrofe.
 • Mjesto okupljanja mora biti dobro poznato svim članovima obitelji i mora ulijevati dovoljno sigurnosti svim članovima obitelji.
 • Držite svoj obiteljski plan na vidnome i dostupnome mjestu i pridržavajte ga se u slučaju potrebe.
 • U obiteljskome planu jasno definirajte mjesta na kojima ćete se naći s članovima obitelji i to naročito u slučaju:

potrebe hitne evakuacije iz građevine u kojoj stanujete; što u ovome slučaju može biti neugrožena površina, npr. obližnji park, livada, igralište, i sl.,

potrebne evakuacije iz škole, tvrtke u kojoj ste zaposleni ili ustanove u kojoj se zateknete; pritom vodite računa da je obveza spomenutih ustanova organizirati i provesti evakuaciju osoba iz ugroženih građevina,

potrebe hitne evakuacije iz susjedstva u kojem se zateknete; npr. kod rodbine, prijatelja ili osoba od povjerenja u drugome gradu ili neugroženome dijelu grada i sl.,

potrebne organizirane evakuacije iz grada u kojem živite ili se zateknete; organizaciju evakuacije jedinica lokalne samouprave planiraju i provode odgovorne osobe jedinica lokalne samouprave.

Važniji telefonski brojevi:

Hitne službe 112;

Policija 192;

Vatrogasci 193;

Hitna pomoć 194.

Vodovod i odvodnja ZŽ

Dukom plin

DKPC

Ostali važni brojeviSkip to content