Uključivanje javnosti u izradu Strategije zelene urbane obnove Grada Dugog Sela

Grad Dugo Selo pokrenuo je izradu Strategije zelene urbane obnove Grada Dugog Sela s ciljem osmišljavanja sustavnog pristupa planiranju, oblikovanju, upravljanju i održavanju zelene infrastrukture te kružnom gospodarenju prostorom i zgradama. Strategiju za Grad Dugo Selo izrađuje tvrtka Vita projekt d.o.o. iz Zagreba.

Zelena infrastruktura je sustav kvalitetnih zelenih i vodenih površina koje omogućuju niz koristi za stanovništvo dok istodobno pružaju stanište za biljke i životinje. Pod zelenim površinama se ovdje misli na sve javne i privatne površine pod vegetacijom (parkovi, dječja igrališta, šume, livade, drvoredi, itd.), uključujući i zelene krovove, fasade i sl.

Kružno gospodarenje prostorom i zgradama podrazumijeva da se nekorišteni i napušteni prostori i zgrade privedu novom korištenju, da se materijali nastali rušenjem takvih zgrada recikliraju te da se nove zgrade grade recikliranim materijalima i na način da se osigura energetska učinkovitost, korištenje obnovljivih energenata i oborinske vode te smanji proizvodnja otpada.

Budući da se zelena infrastruktura i prostor uopće planiraju za stanovništvo koje u njemu živi i koristi ga, ovim putem želimo prikupiti stavove, razmišljanja, potrebe i želje stanovnika Grada Dugog Sela o ove dvije teme. Na taj način će se omogućiti da ponuđena rješenja budu prilagođena preferencijama, željama i potrebama stanovnika te da se poveća kvaliteta javnih prostora, a njihovo korištenje bude ugodnije.

Ovo je prilika da se uključite svojim stavovima i razmišljanjima u planiranje zelene infrastrukture Grada Dugog Sela. Ljubazno Vas molimo da odvojite dio svojeg vremena te ispunite ovu anketu do kraja. Anketa je u potpunosti anonimna, a dobiveni rezultati će se koristiti isključivo za potrebe izrade Strategije zelene urbane obnove Grada Dugog Sela. Prikupljeni podaci bit će pohranjeni na sigurnom i zaštićenom mjestu.

Anketi možete pristupiti OVDJESkip to content