Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o. : Od 1. svibnja za potrošače Dugog Sela i Rugvice umanjena naknada za zaštitu voda

Na skupštini trgovačkog društva Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o. održanoj proteklog tjedna članovi Društva, među kojima i predstavnici Grada Dugog Sela – gradonačelnik Nenad Panian, načelnik Općine Rugvica Mato Čičak i načelnik Općine Brckovljani Željko Funtek, upoznati s novinama vezanim uz obračun naknade za zaštitu voda, a prema kojima će novi računi potrošača s područja grada Dugog Sela i općine Rugvica biti umanjeni u dijelu naknade za zaštitu voda.

Naime, kako pojašnjava u priopćenju direktor VIOZŽ-a Tomislav Masten, temeljem rješenja Hrvatskih voda, Klasa: UP/I-325-08/19-04/0000124, Ur. broj: 374-25-3-91-1, od 21. ožujka 2019. godine, Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o. primjenjuje novi korekcijski koeficijent k2 za obveznike koji su priključeni na sustav javne odvodnje otpadnih voda s uređajem za pročišćavanje otpadnih voda Grada Dugo Selo i Općine Rugvica.

Hrvatske vode su utvrdile da uređaj za pročišćavanje komunalnih otpadnih voda u Dugom Selu i Rugvici postiže drugi stupanj pročišćavanja, pa se određuje korekcijski koeficijent k2=0,3.

Svim korisnicima koji su priključeni na navedeni sustav, a kojima Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o. obračunava naknadu za zaštitu voda po dosadašnjih 1,35 kn/m3 od 1. svibnja 2019. godine obračunavati će 0,40 kn/m3 naknadu za zaštitu voda, stoji u priopćenju.Skip to content