Započela obnova javne rasvjete na području Grada

Započela je obnova javne rasvjete na području Grada Dugog Sela novim rasvjetnim tijelima LED tehnologije. Ugovor vrijedan 7,2 milijuna kuna s ICT tvrtkom Omega Software d.o.o. potpisan je 14. svibnja. Za manualni dio izvođač radova je izabrao domaćeg koncesionara Elektroinstalater V.M.I. koji je sa zamjenom započeo jučer. Teren je obišao i zamjenik gradonačelnika Nikola Tominac. Rok za intervenciju u slučaju kvara je 24 sata. Ovim sporazumom obuhvaćena je zamjena svih, a radi se o 2 402 komada, rasvjetnih tijela na gradskom području.
Rok za završetak radova je 30 dana, ovisno o vremenskim uvjetima. U samom projektu koji je radila REGEA besplatno za grad, za što je dobila sredstva iz EU, ušteda električne energije na gradskom području je planirana za 67 posto, bez održavanja. Ovim ugovorom dobiven je najam na 88 mjeseci, otplatom najma Grad postaje vlasnik javne rasvjete. Garantni rokovi teku 10 godina. Iz iznosa, kad se plati najam, onaj preostali iznos trebao bi biti dovoljan i po projektu za trošak el.energije. Grad nema troškove održavanja, to je u sklopu ovog ugovora. Ekonomski, kad Grad postane vlasnik, troškovi potrošnje trebali bi se smanjiti s godišnjih 1,5 milijuna na pola milijuna kuna. Uz više svjetlosti i energetsku učinkovitost, projekt uključuje i pripreme za strategiju razvoja Pametnog grada Dugog Sela. U 1. fazi bit će implementiran besplatan Internet za građane u centru grada. Na nova rasvjetna tijela mogu se nadograđivati razni senzori poput onih za pametni parking, za mjerenje kvalitete zraka, tlaka, temperature kao i softverski sustav za prijave građana vezane za komunalnu problematiku.Skip to content