U četvrtak, 24. rujna 2020. godine, s početkom u 13h, u dvorani Glazbene škole Dugo Selo, Dugo Selo, Zagrebačka 24, održati  će se 29. redovna sjednica Gradskog vijeća Dugo Selo.

Dnevni red sjednice možete preuzeti ovdje.

AKTUALNI SAT

1. Verifikacija zapisnika sa 28. redovne sjednice Gradskog vijeća
2. Izvješće o radu Gradonačelnika za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2020. godine
3. Izvješće o poslovanju trgovačkog društva Dugoselski komunalni i poduzetnički centar d.o.o. za 2019. god.
4. Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Dugog Sela za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2020. godine

5. Prijedlog Odluke o donošenju izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Dugog Sela
5a. Prijedlog Odluke
5b. Odredbe
5c. Karte 25000
5d. Karte 5000
5e. Obrazloženje
5f. Pročišćeni tekst
6. Prijedlog Odluke o Izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Detaljnog plana uređenja zone „Centar“ naselja Dugo Selo
7. Prijedlog Odluke o izradi VIII. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Dugog Sela
8. Prijedlog Zaključka o davanju odobrenja za izgradnju višestambene zgrade na k.č.br. 747, k.o. Dugo Selo II
9.1. Izvješće o provjeri formalnih uvjeta i popis važećih kandidatura za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Dugog Sela
9.2. Izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Dugog Sela
10. Prijedlog Odluke o prodaji građevinskog zemljišta (k. č. broj: 589/4 i 595/2, k.o. Dugo Selo I)
11. Prijedlog Zaključka o poništenju Javnog natječaja za prodaju suvlasničkog dijela (½) k. č. broj 742/3 k. o. Dugo Selo I
12. Prijedlog Odluke o subvencioniranju energetske obnove pročelja stambenih objekata
13. Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete isporuke komunalne usluge obavljanja dimnjačarskih poslova
14. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju financijskog pokroviteljstva
15. Prijedlozi i informacije

 

 

Skip to content