Utvrđen prijedlog liste kandidata za dodjelu stipendija

Komisija za dodjelu stipendija Grada Dugog Sela utvrdila je Prijedloge lista kandidata za dodjelu stipendija za školsku/akademsku godinu 2019./2020. za učenike i studente s prebivalištem na području Grada Dugog Sela.

Prijedlozi lista objavljeni su dana 15.11.2019. godine na oglasnoj ploči Grada Dugog Sela, J. Zorića 1 i na web stranici Grada Dugog Sela.

Pisani prigovor na prijedlog liste može se podnijeti u roku od 8 dana od dana objave (do 25.11.2019. godine), a isti se podnosi Gradonačelniku Grada Dugog Sela.

GRAD DUGO SELO

Komisija za dodjelu stipendija

Prijedlog liste kandidata za dodjelu stipendije za akademsku godinu 2019/2020.

B / STUDENTI

Red.

broj

IME

I

PREZIME

FAKULTET

– smjer

– godina

Prosjek

ocjena

Defic.

zanim.

Natje-

canja

Broj

članova dom.

koji se redovito

školuju

Koris.

soc. zašt.

Dječji dopl. Neza-posl. Samo- hrani

rod.

Sudj.

u   Dom.ratu

Ukupni prihodi domać. u

zadnja 3 mjeseca

UKUPNI

BODOVI

1. ANA MESIĆ

Dugo Selo

Fakultet strojarstva i brodogradnje Zagreb

1. godina

4,88 + 3,50 1 1 2 / 12,38
2. IVANA KATIĆ

Dugo Selo

Prirodoslovno matematički fakultet u Zagrebu

Matematika – nastavnički

1. godina

4,85 + 0,50 2 2 / 9,35
3. PETRA HEDŽET

Dugo Selo

Sveučilište Sjever Varaždin

– Sestrinstvo

1. godina

4,66 + 2,00 1 / 7,66
4. LUKA IVIŠ

Dugo Selo

Fakultet strojarstva i brodogradnje Zagreb

1. godina

4,21 + 2 1 / 7,21
5. IVONA SVETINA

Dugo Selo

Zdravstveno veleučilište Zagreb

– Sestrinstvo

2. godina

4,31 + 1 / 5,31

———————————————– / ——————————————

6. MARIAN BABIĆ

Dugo Selo

Tehničko veleučilište Zagreb

Računarstvo

1. godina

5,00 7,00 3 / 15,00
7. IVANA MARTINOVIĆ

Dugo Selo

Visoka škola za ekonomiju, poduzetništvo i upravljanje Nikola Šubić Zrinski

1. godina

4,57 6,00 3 / 13,57
8. LORENA PLANINIĆ

Dugo Selo

Pravni fakultet Zagreb

Socijalni rad

1. godina

4,76 3 2 / 9,76
9. LAURA PLANINIĆ

Dugo Selo

Pravni fakultet Zagreb

Socijalni rad

1. godina

4,72 3 2 / 9,72
10. TIHANA PERKOVIĆ

Dugo Selo

Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Zagreb

1. godina

5,00 2 2 / 9,00
11. DORJA VALEK

Dugo Selo

Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Zagreb

Socijalna pedagogija

3. godina

4,50

/

5,00

2 2 / 9,00
12. VIKTORIJA FRANJČIĆ

Dugo Selo

Ekonomski fakultet u Zagrebu

Poslovna ekonomija

1. godina

4,50 2,50 1 / 8,00
13. MARIJA GRGOŠIĆ

Dugo Selo

Filozofski fakultet u Zagrebu

Kroatistika

3. godina

4,27

/

5,00

1 2 / 8,00
14. ROBERT HRANILOVIĆ

Dugo Selo

Filozofski fakultet u Zagreb

Filozofija, Kroatistika

1. godina

4,85 2 1 / 7,85
15. IGOR ŠIMIČIĆ

Dugo Selo

Ekonomski fakultet u Zagrebu

Poslovna ekonomija

4. godina

4,45 1 2 / 7,45
16. MIA KOVAČEVIĆ

Dugo Selo

Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Zagreb

Rehabilitacija

1. godina

5,00 2 / 7,00
17. IVANA LOVRIĆ

Dugo Selo

Stomatološki fakultet Zagreb

1. godina

4,68 2 / 6,68
U roku od 8 dana, od dana objavljivanja prijedloga liste, svaki kandidat može podnijeti pisani   prigovor na listu.

Prigovor se upućuje Gradonačelniku Grada Dugog Sela.

Gradonačelnik će donijeti Odluku o prigovoru u roku 8 dana, od dana isteka roka za prigovor.

Odluka o prigovoru je konačna.

KLASA: 604-01/19-01/01   Predsjednica Komisije
URBROJ: 238/07-07-07/02-19-12    
 

U Dugom Selu, 14. studenog 2019 . godine

   

Ana Ivanda, bacc.oec. v.r.

 

Komisija za dodjelu stipendija

Prijedlog liste kandidata za dodjelu stipendije za školsku godinu 2019/2020.

A / UČENICI

Red.

broj

IME

I

PREZIME

ŠKOLA

razred

Prosjek

ocjena

Defi- citarno

zanim.

Natje-

canja

Broj članova dom.

koji se redovito

školuju

Koris.

soc. zaštite

Dječji dopl. Neza-posl.

roditelj

Samo- hrani

rodit.

Sudj.

u     Dom. ratu

Ukupni prihodi domać. u

preth. 3 mjeseca

UKUPNI

BODOVI

1. SILVIO MIKULEC

Dugo Selo

Obrtnička i industrijska graditeljska škola

– zidar

1. razred

4,30 + 2 1 2 / 9,30
2. ANAMARIA CVJAK

Dugo Selo

Škola za medicinske sestre Vinogradska

1. razred

4,58 + 3 / 7,58
3. NICOLE NIKOLIĆ

Dugo Selo

Škola za medicinske sestre Vinogradska

1. razred

4,57 + 2 1 / 7,57
4. VALENTINA ANDROLIĆ

Dugo Selo

Ugostiteljsko – turističko učilište Zagreb

– kuharica

3. razred

4,35 + 1 2 / 7,35
5. MARINA GAVRAN

Dugo Selo

Škola za medicinske sestre Vinogradska

4. razred

3,82 + 1 2 / 6,82
6. ANA IVIĆ

Dugo Selo

Ugostiteljsko – turističko učilište Zagreb

– kuharica

1. razred

4,00 + 2 / 6,00

——————————————————-   /   ———————————————————-

7. ANTONELA PAPAK

Dugo Selo

SŠ Dugo Selo

– opća gimnazija

1. razred

4,54 7,00 3 / 14,54
8. LUCIJA ŠKRTIĆ

Dugo Selo

Gimnazija Sesvete

– opća gimnazija

1. razred

5,00 3,50 2 1 1 / 12,50
9. IVANA DEBELJAK

Dugo Selo

Srednja škola Dugo Selo

– opća gimnazija

1. razred

5,00 2,25 3 1 1 / 12,25
10. SARA KLARIĆ

Dugo Selo

XV. gimnazija Zagreb

-prirodoslovno-matematička gimnazija

1. razred

5,00 5,00 2 / 12,00
11. GABRIELA VLADIĆ

Dugo Selo

Gimnazija Sesvete

– opća gimnazija

1. razred

5,00 2 1 2 / 10,00
12. IVA KALAICA

Dugo Selo

Srednja škola Dugo Selo

– ekonomist

2. razred

4,96

/

5,00

1,00 2 1 1 / 10,00
13. NINA JADANEC

Dugo Selo

Zdravstveno učilište Zagreb

– dentalni tehničar

1. razred

4,82 0,50 3 1 / 9,32
14. IVAN TOMISLAV MARIJAN

Dugo Selo

XV. gimnazija Zagreb

-prirodoslovno-matematička gimnazija

1. razred

5,00 2,25 2 / 9,25

——————————————– / ———————————————

15. LUKA LONČAR

Dugo Selo

Tehnička škola Ruđera Boškovića Zagreb

– tehničar za mehatroniku

2. razred

4,73

/

4,87

3 1 / 8,87
16. MARIO MARJANOVIĆ

Dugo Selo

Tehnička škola Ruđera Boškovića Zagreb

– tehničar za elektroniku

2. razred

4,66

/

4,80

1 1 2 / 8,80
17. VIKTOR BOGOJEVIĆ

Dugo Selo

V. gimnazija Zagreb

-prirodoslovno-matematička gimnazija

2. razred

4,90

/

5,00

1,50 2 / 8,50
18. IVANA KARAS

Dugo Selo

Srednja škola Dugo Selo

– opća gimnazija

2. razred

4,89

/

5,00

1 1 1 / 8,00

—————————————————-  /   ———————————————————-

19. IVAN BILJAN

Dugo Selo

Tehnička škola Ruđera Boškovića Zagreb

– tehničar za računalstvo

4. razred

Ne ispunjava uvjet iz članka 7. Odluke o stipendiranju učenika i studenata Grada Dugog Sela, odnosno nema traženi prosjek ocjena.
20. FILIP LEROTIĆ

Dugo Selo

SŠ Dugo Selo

1. razred

Ne ispunjava uvjet iz članka 7. Odluke o stipendiranju učenika i studenata Grada Dugog Sela, odnosno nije priložena propisana dokumentacija, te nema traženi prosjek ocjena.
U roku od 8 dana, od dana objavljivanja prijedloga liste, svaki kandidat može podnijeti pisani prigovor na listu.

Prigovor se upućuje Gradonačelniku Grada Dugog Sela.

Gradonačelnik će donijeti Odluku o prigovoru u roku 8 dana, od dana isteka roka za prigovor.

Odluka o prigovoru je konačna.

KLASA: 604-01/19-01/01   Predsjednica Komisije
URBROJ: 238/07-07-07/02-19-11    
 

U Dugom Selu, 14. studenog 2019 . godine

   

Ana Ivanda, bacc.oec. v.r.Skip to content