DJEČJI VRTIĆ DUGO SELO PERIVOJ I.B.MAŽURANIĆ 2        DUGO SELO Klasa:601-02/20-01/38 Urbroj:238/07-68-01-20/1   Na temelju članka 49.Statuta dječjeg vrtića „Dugo Selo“(Klasa: 003-05/13-01, Urbroj:238/07-68-13-01-09, od 27.studenog  2013. godine), a vezano uz Odluku Vlade Republike Hrvatske uvjetovane epidemijom COVID -19, ravnateljica Vrtića upućuje sljedeću O B A V I J E S T  R...

Sukladno odluci Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske od 19 . travnja 2020. god,   e-propusnica je potrebna samo za odlazak izvan područja Grada Zagreba i Zagrebačke županije.  Zahtjevi za e-Propusnice potrebne za odlazak izvan područja Grada Zagreba i Zagrebačke županije mogu se predati  putem sustava e- građani,...

Gradonačelnik Grada Dugog Sela na temelju Zakona o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda (NN 16/19) te zahtjeva tvrtke Dominik voće d.o.o. iz Prozorja podnio je 06. travnja, 2020. godine županu Zagrebačke županije zahtjev za proglašenje prirodne nepogode-mraz za područje Grada Dugog Sela. Župan Zagrebačke županije...

Skip to content